Online ordinace / eSERVICES

Online ordinace GYNEKOLOGIE M&M / eSERVICES

S přihlášením a registrací do naší Online ordinace získáte následující nadstandardní služby

  • Online kontrolu a rezervaci termínu návštěvy ordinace
  • Online žádost o recept
  • Online zobrazení a archivování nálezů
  • Online archivace a zobrazení lékařských zpráv

Cena za roční předplatné Online ordinace je 500,- Kč

Vstup a registrace do Online ordinace

  • Po uhrazení ročního předplatného a registraci do naší Online ordinace obdržíte tzv. SuperPIN
  • S obdrženým SuperPINem se dostanete do systému, kde si zvolíte vlastní přístupové heslo (obsahující velká a malá písmena, číslo a minimálně 7 znaků)
  • Heslo si pečlivě zapamatujte. Pokud ho zapomenete nebo ztratíte, systém Vám vygeneruje nové, ale z bezpečnostních důvodů Vám neuchová Vaše data uložená pod starým heslem.